Kerk

De kerk.

Het museum van Latour is vandaag de gelukkige bezitter van de kerk van Latour. Na restauratie werd ze in drie verschillende zones verdeeld: een culturele ruimte, een museum ruimte en een ruimte voor de eredienst.

De culturele ruimte.

Deze ruimte laat het museum nu toe tijdelijke tentoonstellingen te organiseren, litteraire uiteenzettingen, concerten, conferenties enz. te houden.

De afsluiting tussen  culturele ruimte en museum ruimte bestaat uit twee grote tules waarop dias van het dorp Latour, van het kasteel evenals van portretten van verschillende leden van de familie Baillet Latour afgebeeld worden.

De museum ruimte.

Deze ruimte maakt integraal deel uit van het museum Baillet Latour. (gebouw naast de kerk.) Dankzij een tactielscherm, kan je hier meer vernemen over, enerzijds het leven van de voornaamste leden van de familie Baillet Latour en anderzijds over de talloze activiteiten van het Fonds Baillet Latour.

De eredienst ruimte.

De ruimte vanaf de twee pijlers tot en met het koor inbegrepen  wordt verleend aan de godsdienst verering . Dit is dan ook het oudste deel  van de kerk en behoorde vroeger tot het kasteel . Ze werd als dusdanig castrale kapel genoemd.

Hier worden oude voorwerpen die tot de verering behoorden, tentoongesteld. Je kan hier ook de grafsteen bewonderen van Jean-Baptiste de Baillet Latour en zijn echtgenote Marie Thérèse Alexandrine de Marchant.