Home

Historiek.

In het begin der jaren 50 hebben de leerlingen van de gemeenteschool van Latour , onder de leiding van hun onderwijzer, een tentoonstelling georganiseerd over de geschiedenis van hun dorp. Enkele jaren later groeide dit uit tot een klein museum over lokale geschiedenis , ondergebracht in een zaaltje van het gemeentehuis. De initiële collectie werd met de jaren alsmaar rijker dankzij de talrijke giften, zodanig dat weldra het gehele gebouw in gebruik kon worden genomen door de gemeentelijke fusies in 1977. Dankzij het ? InBev Fonds- Baillet Latour? werd de benedenverdieping helemaal hernieuwd in 2010. De 1ste verdieping werd ook helemaal heringericht in 2014.

Het Baillet-Latour museum.

De permanente tentoonstelling geeft een overzicht van de geschiedenis van het dorp Latour sinds zijn oorsprong tijdens de Romeinse overheersing tot de Franse revolutie en de brand van het kasteel in 1794. Tevens geeft zij de genealogie weer van de familie Baillet-Latour met o.a. Maximiliaan de Baillet en zijn regiment van de Dragonders van Latour, Hendrik de Baillet-Latour, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité van 1925 tot 1942 en graaf Alfred de Baillet-Latour, stichter van het ?InBev Fonds Baillet-Latour in 1974.

Het Oorlogsmuseum.

Op 22 augustus 1914 wordt de? Gaume ? het theater van bloedige gevechten tijdens de ?grensoorlog?. Duizenden soldaten, Franse en Duitse, worden er gedood. Twee dagen later, op 24 augustus, massacreren Duitse soldaten, zonder enige reden, 71 burgers van Latour, dorp dat op dat moment minder dan 300 inwoners telde. Zij maken aldus 39 echtgenoten weduwe en 120 kinderen wees. Het museum geeft dan ook een grote aandacht aan de herinnering van deze droevige gebeurtenis.

Ook de 2de W.O. wordt aangehaald met thema?s zoals de exodus van mei 40, de Duitse bezetting en zijn gevolgen zoals deportatie en weerstand en, tenslotte, de bevrijding door de Amerikanen in september 44.